Artroskopisk lateral klavikelresektion och ASD (artroskopisk subacromiell dekompression)

AC-leden

Den led som är belägen mellan nyckelbenet och skulderbladet kallas för AC-leden (förkortning för acromioclavikularleden, kallas även yttre nyckelbensleden). Leden är en så kallad glidled och har som huvudsaklig funktion att möjliggöra axelledens goda rörlighet.

Artros

Den vanligaste orsaken till att man behöver operera AC -leden är artros. Artros innebär att det brosk som normalt täcker benytorna i leden har skadats och blivit tunnare. Vid svår artros saknas brosket helt, så att benet ligger bart. Samtidigt minskar ledvätskan (ledens smörjmedel) och blir tunnare, vilket gör att funktionen försämras ytterligare. Anledningen till att vissa människor får artros är fortfarande okänt. Det finns dock vissa faktorer som styr risken att drabbas, till exempel kön (vanligare bland kvinnor), ålder (ledbroskets motståndskraft minskar med åren) och övervikt. De vanligaste symtomen på artros är smärta, minskad rörlighet och värme/svullnad.


Behandling

I första hand bör behandlingen inledas med sjukgymnastik och träning. Ändring av arbetsställning är en viktig del om man arbetar mycket med höjda armar. Om insatserna sätts in i ett tidigt skede finns det bäst förutsättningar för ett gott behandlingsresultat. Ibland kan cortisoninjektion i AC-leden vara effektiv och i enstaka fall måste operation tillgripas.

Vid kvarstående besvär remitteras du för bedömning om eventuell operation. Operationen är en så kallad lateral klavikelresektion där yttersta delen av nyckelbenet tas bort. Ofta görs samtidigt en operation för impingement (ASD)

Operationen

Operationen kommer att ske i lokalbedövning alternativt narkos enligt narkosläkarens bedömning. Alla som sövs får dessutom en lokalbedövning i axeln för att inte få så ont efter operationen.

Under operationen åtgärdar man inklämningssyndromet först därefter fräser man av lite ben från nyckelbenets yttre del. Slutligen sys hålen i skinnet igen.

Efter operationen

Under operationen spolas axeln med koksaltlösning vilket kan göra att axeln känns extra stel och svullen efter ingreppet. Denna svullnad försvinner dock snabbt och är borta efter några dygn. Det kan också läcka lite vatten och blod från såret de första dagarna vilket är helt normalt. Det skall dock sluta rinna, i annat fall hör du av dig till oss.

En ny slemsäck bildas så småningom men det tar oftast upp till 6 månader innan du är helt återställd efter operationen. Du kan använda slynga några dagar efter operationen. Du får röra axeln fritt. Tunga lyft eller monotona rörelser över axelhöjd ska du lugna dig med. Se ditt träningsprogram som du får med dig efter operationen.

Sjukskrivningens längd beror på vilket arbete du har.

Vid hemresan får du inte köra bil.