Egenremiss

Egenremiss - Formulär

 Med egenremiss menas att du själv gör en beskrivning av dina besvär och sammanfattar dessa i en remiss som skickas till Specialistcenter. Informationen lagras ej på hemsidan. Du mailar eller skickar remissen per post till oss. Din egenremiss bedöms på samma sätt som en remiss från en läkare. Det är en ortopedspecialist som avgör vilken vård Du ska få och på vilken nivå. Det betyder att Du kan hänvisas till Din vårdcentral eller till egenvård. Du meddelas per post om vi kan hjälpa Dig med Dina besvär inom 2 veckor, antingen med en kallelsetid för mottagningsbesök eller hänvisning till annan instans. Om remissen är ofullständigt ifylld skickar vi tillbaka remissen.

Det är därför av stor vikt att Du noga beskriver Dina besvär i egenremissen.