Patientinformation

Hur Du blir patient

Vår ambition är att vara ett självklart val för alla.

Fritt vårdval

Fritt vårdval gäller inom den offentligt finansierade vården. Med detta avses vårdenheter som drivs av landsting eller privata vårdgivare som har vårdavtal med något landsting. Dina möjligheter att få komma dit Du vill beror på den valda vårdgivarens möjligheter att ta emot.

Du kan komma till vår mottagning via remiss från Din primärvårdsläkare eller från läkare på annan klinik.
Du kan också fylla i en egenremiss och posta den till oss.

Frikort och Högkostnadskort gäller.

För mer information om det fria vårdvalet – Läs mer på Vårdguiden 1177.

Vårdgarantipatient

Sedan 1 november 2005 har Sverige infört en nationell vårdgaranti. Detta innebär bl a att om Du väntar på specialistbedömning, skall Du maximalt behöva vänta i 90 dagar. Väntar Du på en ortopedbedömning eller operation på något sjukhus och har fått besked om längre väntetid, kan Du vända Dig till vårdgarantienheten i Ditt hemlandsting. De hjälper Dig då vidare till annan vårdgivare, till exempel S:t Johanniskliniken, Specialistcenter Uppsala AB, för snabbare handläggning. Är Du en vårdgarantipatient erbjuder vi Dig ett första besök eller operation inom 4 veckor.

Patientavgifter kan skilja mellan olika landsting. Landstingens frikort och högkostnadskort gäller.

För mer information om vårdgarantin – Läs mer på Vårdguiden 1177.
Sjukvårdsförsäkring

Har Du eller Din arbetsgivare tecknat en sjukvårdsförsäkring för Dig?

Då har Du möjlighet att komma till S:t Johanniskliniken för specialistbedömning.

Vi har avtal med flera av de stora försäkringsbolagen. Kontakta Ditt försäkringsbolag och se vad som gäller för just Dig.

Om Du kan söka till oss via Din sjukvårdsförsäkring, sköter Ditt försäkringsbolag hela Din vårdkedja och bokar in Dig till en ortopedspecialist hos oss via ett gemensamt bokningssystem.

Privat betalande

Vi tar också emot privat betalande patienter.

 

Har Du frågor, eller behöver hjälp med registrering är Du varmt välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig!