S:t Johanniskliniken Kvalitet & Forskning

Snabb handläggning med patientens behov i fokus, för högspecialiserad/kvalitativt omhändertagande.

Vår ambition är att vara ett självklart val för alla.

Vi skall vara ett självklart val för patienten, samt vara komplement till den offentliga vården. Man får komma till oss som landstingspatient, genom sin sjukvårdsförsäkring, som vårdgaranitpatient eller som privatbetalande. Vi är tillgängliga för patienten genom hela vårdkedjan med snabba beslutsvägar från remiss till avslutat besök. Vilket kvalitetsmässigt ger en god patientnöjdhet och tillfredställande resultat för S:t Johanniskliniken.

S:t Johanniskliniken är mycket noga med kvalitet inom alla områden. Vi arbetar tillsammans i ett väl sammansvetsat team som tar gemensamt ansvar för ett högkvalitativt patientarbete, ledningssystem, personalpolicy, miljö och hygienrutiner.

Vi har påbörjat certifieringsarbete enligt ISO 9001 och ISO 14001 som en självklar del i vår verksamhet.

Varje patient får ett uppföljningssamtal från oss ca 3 dagar efter operationen. Då vi frågar om smärta, förband, upplevelser mm, samt att patienten själv kan komma med sina frågor och funderingar.

Avvikelser och eventuella missnöjen hanteras direkt enligt väl ordnade rutiner.

Vi rapporterar till följande svenska och nationella kvalitetsregister

  • Axelprotesregistret
  • Knäprotesregistret
  • Höftprotesregistret
  • Armbågsprotesregistret
  • Fotledsprotesregistret
  • Axelinstabilitetsregistret
  • Korsbandsregistret
  • Infektionsregister

Flera av S:t Johannisklinikens doktorer har doktorerat, har under flera år tagit hand om ST-läkare, framförallt inom axel och knäkirurgi. Även utbildare och mentorer för övrig avancerad kirurgi. De är också frekvent anlitade föreläsare och självklara kursledare inom Shoulder Academy för blivande axelspecialister.

 

Trots hög vårdkvalitet arbetar vi hela tiden för ytterligare förbättringar och ännu högre kvalitet.