Mottagning

Till vår mottagning på S:t Johanniskliniken kan Du komma på olika sätt.
 
Du kan komma till vår mottagning via remiss från Din primärvårdsläkare eller från läkare på annan klinik.
Du kan också fylla i en egenremiss och posta den till oss.
 
Du betalar den patientavgift som gäller där vården ges.
Hos oss är patientavgiften för specialistvård för närvarande 400 kr. Frikort och Högkostnadskort gäller.
Alla doktorer som arbetar på S:t Johannisklinken är ortopedspecialister med lång erfarenhet.