Operation

S:t Johanniskliniken är en verksamhet där både dagkirurgiska ingrepp och mer avancerade ingrepp som kräver övernattning utförs.

Mer information kring operation finns under patientinformation

Vi opererar: