Sjukgymnastik / Fysioterapi

Sjukgymnastik och samarbeten

S:t Johanniskliniken har kontakt med ett flertal sjukgymnaster/fysioterapeuter i landet, alla med olika områdeskompetenser. Samtliga håller hög kvalitet och rehabiliterar utifrån S:t Johannisklinikens rekommendationer, samt efter patientens egen förutsättning.

Vi på S:t Johanniskliniken försöker hålla en regelbunden dialog med sjukgymnasterna för rehabilitering av våra patienter och är ständigt tillgängliga för uppföljning och rådgivning om behovet finns. Dessa sjukgymnaster/fysioterapeuter finns att hitta på de flesta primärvårdscentraler som Du hittar via www.1177.se och privata aktörer både med och utan landstingsavtal.

Hemprogram för patienter initialt efter operation och rehabprotokoll  för sjukgymnaster/fysioterapeuter, finns i menyn under rehabprotokoll och träningsprogram